Isochron radiometric dating new thread sign up for dating sitr


isochron radiometric dating new thread-15

Daar bestaan egter die neiging in die populre wetenskap om die konsep van evolusie los te maak van progressie of verbetering, of dat evolusie sou lei tot meer gespesialiseerde vorme.

Die neiging bestaan om dit eerder net te definier as verandering oor tyd.

Op hierdie punt kom beweerde kosmologiese / geologiese evolusie en biologiese evolusie by mekaar uit.

verwys na n beweerde lang periode (miljarde jare) van die progressiewe ontwikkeling van die fisiese kosmos tot en met die ekwilibrium wat lewe op aarde moontlik maak.

Die voorveronderstelling dat die kosmos miljarde jare oud is, bestaan myns insiens omdat biologiese makro-evolusie miljoene jare vereis.